แอร์ติดผนัง

ขนาด

ราคาติดตั้ง

18,000 BTU - 25,000 BTU

30,000 BTU

9,000 BTU - 13,000 BTU

3,000 บาท

36,000 BTU

40,000 BTU

3,500 บาท

4,000 บาท

4,500 บาท

5,000 บาท

ท่อน้ำยา,รางครอบท่อฟรี 4 เมตร และ สายไฟฟรี 10 เมตร

แอร์แขวน / แอร์เปลือย

ขนาด

ราคาติดตั้ง

15,000 BTU - 18,000 BTU

24,000 BTU - 25,000 BTU

28,000 BTU - 32,000 BTU

35,000 BTU - 38,000 BTU

40,000 BTU - 60,000 BTU

12,000 BTU - 13,000 BTU

4,000 บาท

4,500 บาท

5,500 บาท

6,500 บาท

7,000 บาท

8,500 บาท

ท่อน้ำยา,รางครอบท่อฟรี 4 เมตร และ สายไฟฟรี 10 เมตร

แอร์ 4 ทิศทาง

ขนาด

ราคาติดตั้ง

20,000 BTU - 28,000 BTU

30,000 BTU - 35,000 BTU

12,500 BTU - 18,000 BTU

6,000 บาท

38,000 BTU - 48,000 BTU

50,000 BTU - 60,000 BTU

7,500 บาท

8,000 บาท

8,500 บาท

9,500 บาท

ท่อน้ำยา,รางครอบท่อฟรี 4 เมตร และ สายไฟฟรี 10 เมตร

แอร์ตู้ตั้ง

ขนาด

ราคาติดตั้ง

30,000 BTU - 32,000 BTU

35,000 BTU - 38,000 BTU

25,000 BTU - 28,000 BTU

6,500 บาท

40,000 BTU - 60,000 BTU

8,500 บาท

7,500 บาท

7,000 บาท

ท่อน้ำยา,รางครอบท่อฟรี 4 เมตร และ สายไฟฟรี 10 เมตร

* ราคาอาจเปลี่ยนไปตามความยากง่ายของเนื้องาน

ราคาอุปกรณ์เพิ่มเติมนอกเหนือที่กำหนด (เกินจากการให้ฟรี)

9,000 BTU - 13,000 BTU

30,000 BTU - 38,000 BTU

18,000 BTU

25,000 BTU

อุปกรณ์

ราคาต่อเมตร

40,000 BTU - 60,000 BTU

ท่อน้ำยา &

รางครอบท่อ

สายไฟ

ขาเหล็ก

500 บาท/เมตร

60 บาท/เมตร

400 บาท/เมตร

600 บาท/เมตร

60 บาท/เมตร

500 บาท/เมตร

600 บาท/เมตร

70 บาท/เมตร

500 บาท/เมตร

700 บาท/เมตร

80 บาท/เมตร

600 บาท/เมตร

800 บาท/เมตร

100 บาท/เมตร

700 บาท/เมตร

ขนาด BTU

บริษัท วี.ซี.คูลลิ่ง เซ็นเตอร์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด

 

340/1-2 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120

เปิดทำการ : 8.30 - 17.30 ( วันจันทร์ - วันเสาร์ )

Contact Us

02-2115265 , 02-2128280-1

081-8552736

  • Facebook Social Icon

@yqk3539i